1 (2).jpg
cj1.jpg
image1 (27).jpg
image5 (5).jpg
logan1-f.jpg
JUSTIN1.jpg
cj4.jpg
nick-f.jpg
adam2.jpg
image3.jpg
d2-f.jpg
cj4-f.jpg
10151399_1086489678045080_3589089862513908991_n.jpg
3-f.jpg
robb3.jpg
 Jeff Collins, Producer

Jeff Collins, Producer

logan3-f.jpg
3 copy 2.jpg
4 copy.jpg
 Depauw Magazine, Drew Powell

Depauw Magazine, Drew Powell

 Depauw Magazine, Drew Powell

Depauw Magazine, Drew Powell

 Depauw Magazine, Drew Powell

Depauw Magazine, Drew Powell

 Depauw Magazine, Drew Powell

Depauw Magazine, Drew Powell

 Weapons Specialist, Aaron Cohen

Weapons Specialist, Aaron Cohen

 Justin Weddle, Personal Trainer 

Justin Weddle, Personal Trainer 

robb1.jpg
IMG_2317.jpg
 Dean Jagger, Actor/Game Of Thrones

Dean Jagger, Actor/Game Of Thrones

 Ben Jagger, Director

Ben Jagger, Director

eddie2-f.jpg
cj7-final.jpg
cj8-f.jpg
j-final.jpg
cj1-f.jpg
 Justin Weddle, Personal Trainer 

Justin Weddle, Personal Trainer 

dan-f.jpg
g1.jpg
s1.jpg
 Jeff Berg, Actor

Jeff Berg, Actor

image4 (4).jpg
1.jpg
 Aaron Cohen, Weapons Specialist

Aaron Cohen, Weapons Specialist

image4 (1) copy 2.jpg
henry2 - 1.jpg
henry4 - 1.jpg
henry5 - 1.jpg
image2 (4).jpg
image3 (3).jpg
 Ricardo Zarate, Personal Trainer

Ricardo Zarate, Personal Trainer

image6.jpg
image5.jpg
image3 (4).jpg
image1 (4).jpg
image2 (4).jpg
a-final.jpg